Agronova | Manteniment integral  

Manteniment integral


La nostre filosofia en la gestió dels espais verds es basa en la planificació per estacions de les tasques més importants a realitzar, per tal de dur a terme tasques integrals en el manteniment.

  • -Poda d'arbrat i treballs d'alçada.
  • -Poda arbustiva i tupiària.
  • -Gestió de gespes (segues ressembres, escarificats, ...).
  • -Tractaments fitosanitaris: Observació, detecció, análisis i actuació preventiva i/o curativa de plagues i malalties vegetals.
  • -Tasques generals (POSTA A PUNT!!!).
  • -Treballs d'emergència.
<< Tornar a serveis