Agronova | Disseny i construcció 

Disseny i construcció


Dissenyem el jardí, ja que és important, que s'adapti als factors que interactuen en ell, valorant el seu emplaçament. A més a més, mitjançant programes informàtics adients, projectem les idees, per tal de facilitar l'entesa als nostres clients.

Així doncs podem tenir una previsió o idea de tots els elements, ja siguin vegetals o no , que queden contemplats en aquest espai, i per tan planificar les tasques a executar.

Totes les necessitats d'un espai verd les gestionem:

 • -Moviments de terra.
 • -Anivellaments.
 • -Aportacions de matèria orgànica.
 • -Instal.lació del sistema de reg.
 • -Construcció de rocalles, camins i marges.
 • -Construcció de llacs artificials.
 • -Transplantament de grans exemplars.
 • -Implantació de la vegetació (arbres, palmeres, arbusts, planta de temporada, bulboses, prats i gespes).
 • -Sosteniment i proteciió de l'arbrat.
 • -Incorporació d'àrids i altres elements ornamentals.
 • -Mobiliari urbà i jocs infantils.
<< Tornar a serveis