Agronova | Morrut de la palmera  

Morrut de la palmera


El morrut de les palmeres (Rhynchophorus ferrugineus Olivier) és un insecte de l'ordre dels coleòpters que produeix danys importants a les palmeres i s'ha detectat a diversos indrets de Catalunya.

A Catalunya i en concret, la nostre demarcació, pràcticament, tots els exemplars infectats són Phoenix canariensis. Aquesta plaga s'ha estès i s'està estenent desmesuradament, ja que la detecció d'aquesta, no és fàcil.

És per això, que desde Agronova, oferim el servei preventiu de detecció i tractament, per tal d'evitar la pèrdua total d'exemplars tan especials, per a cada un dels seus espais tot planificant un cuadre de tractaments anuals, amb l'ús de productes fitosanitaris, ja que Agronova, està inscrita al Registre Oficial d'Establiments i Serveis Plaguicides, i tot el seu equip té el carnet d'aplicador degudament qualificat.
<< Tornar a consells