agronova


Agronova i paisatge, S.L. és una empresa d'obra i serveis integrals, constituida l'any 2009, després d'una trajectòria professional en el sector de la jardinería i la formació personal a partir d'estudis Tècnics d'Enginyeria Agrícola per part dels socis.

Per Agronova, cada projecte i client, és un repte, oferim així, l'estudi i projecció de jardins i zones verdes fins a la execució i manteniment de les mateixes.

Tot i la seva curta trajectòria i present conjuntura econòmica en la qual s'ha trobat, Agronova, compta amb amb els recursos humans i tècnics necessaris per a donar solució a qualsevol àmbit de la jardineria, com en actuacions al medi natural, gestió del paisatge urbà i les arrels d'aquesta empresa, l'agricultura.